GENEL BİLGİLER


Sempozyum Tarihi ve Yeri
11-14 Kasım 2021
Susesi Kongre Merkezi / Antalya

Sempozyum Dili
Sempozyumun resmi dili Türkçe'dir. İngilizce sunumlarda Türkçe'ye simültane tercüme yapılacaktır.

Kayıt Masası
Kayıt masası 11-14 Kasım 2021 tarihinde Susesi Otel ve Kongre Merkezi'nde faaliyette olacaktır.

Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara sempozyum katılım belgesi verilecektir.

İzinler
Kurumlara verilmek üzere istenen sempozyum davet mektupları isteyen katılımcılara sempozyum sekreterliği tarafından ulaştırılacaktır. Bu davet mektupları yalnızca izin amaçlı kullanılabilir. Davet mektuplarını alan katılımcıların kayıt ve konaklama ücretlerinin taraflarınca karşılanması gerekmektedir.